EkoBooster 2®, za povećanje prinosa i veću otpornost kod pšenice, kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe, …!

secerna repa temerin

Šećerna repa koja je tretirana sa EkoBooster 2 ima veći digestiju i povečanje prinosa , Temerin 2013

EkoBooster 2® – Primenom 1 litre po hektaru sa 200 do 240  litara vode pospešuje i ubrzava fotosintezu biljaka. Kukuruz se prvi put tretira sa EkoBooster 2 preparatom zajedno sa herbicidima, između 3-7 lista, i drugi tretman je pred sklapanje redova kukuruza, kada može da se uđe sa poljomehanizacijom a da se ne lomi stablo kukuruza. Suncokret se prvi put tretira sa EkoBooster 2 preparatom zajedno sa herbicidima, i drugi tretman je pred sklapanje redova suncokreta, kada može da se uđe sa poljomehanizacijom. Soja i šećerna repa se mogu tretirati 3 (tri) puta sa po 1 litar EkoBooster 2 preparata na 1 hektar sa minimalno 200 litara vode , ne češće od 14 dana.

EkoBooster 2® omogućuje formiranje većeg potencijala za prinos biljaka. EkoBooste 2® NE zamenjuje upotrebu osnovnog đubrenja. EkoBooster 2® sadrži okvašivač (lepak).

 

 

 

Zašto folijarna prehrana sa EkoBooster 2® ?

 

soja-led

Biljke koje su tučene ledom se brže regenerišu ako su tretirane EkoBooster 2 preparatom, Đurđevo 2013

EB2Vremenski (meteorološki) uslovi u zadnjih nekoliko godina su naveli stručnjake na razmišljanje, naročito one koji se bave problematikom ishrane biljaka. Nedostatak padavina, učestale visoke vrednosti temperature, suv atmosferski vazduh utiču na slabiji efekat đubrenja (ishrane) biljaka posredstvom zemljišta preko korenovog sistema. Iz ovog razloga sve više pažnje se posvećuje primeni folijarne ishrane biljaka.

U poslednje vreme u agronomskoj praksi manje se vodilo računa o mogućnostima i prednostima folijarne ishrane. Ovim putem želimo ukratko ukazati na ovu problematiku i značaj folijarnog tretiranja biljaka sa fiziološke strane. Đubrenjem zemljišta (vestačkim đubrivima) jedan deo unesenih hranljivih materija se nalazi u vezanom obliku i zbog toga ostaju nepristupačne za biljke. Drugi deo se nalazi u tečnoj fazi (u vlažnoj zemlji), znači u rastvorenom obliku, što ukazuje na potrebu prisustva dovoljne količine vode u zemljištu. U vodenoj fazi (vlagi zemljišta), zbog prisvojenih hranljivih materija, putem korenovog sistema biljaka, dolazi do razblaženja koncentracije hranljivih materija u zemljištu koja je u okruženju žilica t.j. dolazi do razlike u koncentraciji hranljivih materija.

 

 

 

EkoVital®, zemljišni aktivator – za veći nivo humusa u zemljištu

EVPre osnovnog đubrenja u jesen strnjište sa svim žetvenim ostacima na njivi je potrebno  tretirati sa 2 litre EkoVital® preparata na 1 ha. Ukoliko se njivu ne đubri sa veštačkim đubrivom naša preporuka je da se pored 2 litre EkoVital®-a u prskalicu doda još 15 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode koje se zatim upotrebljava na 1 ha zemljišta.

Ukoliko se zemljište đubriisa veštačkim đubrivom, potrebno je razbacati potrebnu količinu veštačkog  đubriva, poprskati sa 2 litre EkoVital® preparata po hektaru bez dodavanja Azota.

Nakon primene ostaci se mogu zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti  od meteoroloških uslova. Preparat EkoVital® ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utiče sunce ( UV zračenje) , visoka temperatura niti niža temperatura od 0° C . EkoVital® podstiče aktivnost mikroorganizama u zemljištu i potpomaže razlaganje biljnih ostataka odnosno njihovo pretvaranje u humus.

ekovital33

 

 

EkoFreez – organski antifriz za biljke, za povećanje otpornosti prema niskim temperaturama, deluje preventivno !

Jagoda tretirana sa biljnim antifrizom EkoFreez primena

EFEfekti EkoFreez®

– Proizvod smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeđuje raniji i kvalitetniji prinos,
– Pojačava se usvajanje hrane i vode te povećava imunitet biljke i otpornost na bolesti,
– U jesen se produžava dužina vegatacije i branja plodova, samim tim se povećava kvantitet roda,
– Ubrzava metabolizam biljke i povećava sadržaj aminokiselina, proteina, šecera, ulja, vitamina, minerala a naročito antifriz proteina,
– Omogućava veći fotosintetički kapacitet, povećava se osmotski pritisak odnosno unos vode i hrane kroz korenov sistem,
– Cvetanje je intenzivnije,
– Plodovi su veći, teži, sjajniji, ukusniji,- zbog čega se povećava kvalitet i prinos,
– Prilikom primene na zemljištu, EkoFreez® snižava pH vrednost i utiče na smanjenje broja patogena u zemlji,
– Poboljšava ishranu biljaka svim mikro i makro elementima, posebno azotom i fosforom.
– Jača korenov sistem kulturnih biljaka i može se mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima,
– Proizvod se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.EkoFreez® sadrži okvašivač (lepak).

EkoFreez® je organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreeze) , jedinstven proizvod na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće i kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata poput Bora (B), Mangana (Mn) i Cinka (Zn) – EkoFreez® je moguće koristiti kao prehranu na krompiru, šećernoj repi, šargarepi i ostalim krtolastim biljkama.

Primenom 1 litra EkoFreez® preparata sa 150 litara vode (0,75% rastvor) se pospešuje fotosinteza biljaka na nižim temperaturama od standardnih. EkoFreez® je potrebno primeniti 3-4 dana pre pojave niski temperatura.

primena ekofreez13Veličina lista na biljci mora biti dužine bar 2 cm da bi preparat mogao da deluje. Primenjuje se u povrtarskoj proizvodnji, proizvodnji rasada i voćarstvu. EkoFreez® je tečno organsko đubrivo tj. ima hranljive vrednosti pa je uloga dvostruka (zaštitna i hranljiva).  Primenom EkoFreez-a na plodonosne biljke u jesen smanjuje se opadanje lišća, a pupoljcima će se povećati otpornost na previsoke i preniske temperature. Primenom u početku vegetacije i tokom perioda stvaranja pupoljaka, cvetanja i razvoja plodova, povećava se otpornost biljke na povrede zbog kasnih prolećnih zahlađenja, a primena na kraju faze razvoja listova povećava otpornost od oštećenja uzrokovanih ranim jesenskim zahlađenjima. Svi enzimi i aminokiseline u biljku ulaze putem stoma.

U kratkom periodu enzimi podstiču biljku da proizvodi vlastite antifriz proteine = AFP i antifriz aminokiseline = AAA. To će pomoći biljci da se zaštiti od hladnoće i promrzlina. Unutar biljke se pojačava fotosinteza i osmotski pritisak. Đubrivo iz EkoFreez®-a biljke će upotrebiti i pretvoriti u potrebne molekule kao što su šećeri, vitamini, ulja i proteini. Efekat traje od 12 do 15 dana. Usled primene EkoFreez-a plodovi postaju teži, veći, ukusniji i sjajniji. Primenjuje se više puta tokom vegetacije u odnosu 1/150, preko lista sa minimalnom količinom vode, ali je uslov da se nanese sa obe strane listova. Primena preko zemljišta pozitivno utiče na razvoj korisnih mikroorganizama.

EkoBooster 1® – stimulator klijanja semena

povećava energiju i jača korenov sistem

 

EkoBooster 1

Seme kukuruza koje je tretirano sa EkoBooster 1®, duplo brže niče od ne tretirano

 

 

EB1EkoBooster 1® je , organsko đjubrivo-biostimulator-bio regulator , preparat koji je namenjen obradi semena i jačanju korenovog sistema tokom ukorenjavanja biljke. U sebi sadrži sve potrebne hranljive elemente za ranu fazu razvoja biljke. EkoBooster 1® obezbeđuje veoma brzi start semena jer u sebi sadrži sve potrebne hranljive materije za početnu fazu biljke – klijanje semena i ukorenjavanje. Jedinstvenim tehnoloskim postupkom kojim je proizveden preparat EkoBooster 1® čini ga posebnim .

 

EkoBooster 1® , nanošenjem na seme, omogućuje nicanje semena i na nižoj temperaturi od uobičajne. Uslov , da je seme u kontaktu sa zemljišnom vlagom kao jednim od glavnih uslova da bi seme moglo da nikne.

 

Zbog teških vremenskih uslova, semenski materijal koji se proizvodi u nekim godinama ima smanjenu energiju klijanja. EkoBooster 1® u kontaktu sa semenom i prilikom njegovog klijanja dodatno povećava energiju tako da sa upotrebom EkoBooster 1® čuvate vaš sklop i prinos.

IMG_3207

Seme sa manjom energijom klijanje koje je tretirano sa EkoBooster 1® sredstvom niče kao i seme sa maksimalnom energijom klijanja

 

 

EkoBooster 1® se primenjuje

U ratarskim kulturama :

  • – 1 litar EkoBooster 1®  na 100 kg semena kukuruza,
  • – 1 litar EkoBooster 1®  na 200 kg semena suncokreta ,
  • – 1 litar EkoBooster 1®  na 400 kg semena pšenice i soje.

U povrtarkim kulturama se primenjuje rastvor od 1 % na semenu paprike, lubenice, paradajza, salate  i tako dalje.

 

EkoBooster 1® se prilikom nanošenja na seme može se mešati sa insekticidima i mikrobiološkim preparatima (azotofiksatorima) radi postizanja maksimalnog učinka u procesu nicanja semena biljke.