veci plod

max-flasa-3

Novi proizvod

u našoj ponudi !!!

Od 2017. možete ga poručiti preko naših distributera !

Sadržaj : 

pH……………..  8.5

Azot(N)……….. 3%

Kalijum (K)…….. 4%

C/N ……….max 15%

EkoBooster MAX®

eb-max

Po preporukama naših zadovoljnih korisnika koji su bili prezadovoljni EkoBooster 2 preparatom , a trazili su jos jaci preparat za njihove potrebe  , dizajnirali smo jos bolju formulaciju koja će ispuniti sve njihove zahteve a po veoma pristupačnoj ceni. Posle trogodišnjeg ispitivanja i testiranja na terenu, EKOPATENT predstavlja novi preparat , EkoBooster MAX® , tečno organsko đubrivo , visokih performansi.

eb-max-5

 EkoBooster MAX® , se primenjuje u svim ratarskim ,voćarskim i povrtarskim kulturama. Najbolje rezultate je dao na kukuruzu, soji, šećernoj repi ,pšenici, luku, paradajzu, paprici , lubenicama , dinjama ,krompiru , jagodičastom voću ( jagodama , malinama , borovnici ,…) jabukama, breskvama ,kruškama , šljivama gde je došlo do značajnih povećanja suve materije i degestije u plodovima.

Upotreba:

Za sve biljne kulture koncentracija od 0.5 do 1% , odnosno 1 litra EkoBooster MAX® .
U ratarstvu se primenjuje 1 litra EkoBooster MAX®  na 1 hektar u jednom tretmanu sa 200-250 litara vode.
U voćarstvu primeniti 2 litre EkoBooster MAX®  sa 600-800 litara vode po hektaru.
Povrtarske kulture tretirati u koncentraciji od 0,5 do 1% na svakih 14 dana. Optimalno je 3 tretmana u toku vegetacije. Rasad tretirati u koncentraciji 0,3 %

Neke od slika sa ogleda

20160608_175532

14218516_977809972364877_2010403972_n

20160521_174049

13521193_929588503853691_1063057830_n

dsc_0259

14182346_977070869105454_585389900_n

dsc_0560

14217987_977810892364785_14250587_n

14159871_977070892438785_1407004816_n

dsc_0563

sep 12, 2010 by Ekopatent
ef

EkoFreez

Efekti EkoFreez

– Smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeđuje raniji i kvalitetniji prinos.

– Pojačava se usvajanje hrane i vode te povećava imunitet biljke i otpornost na bolesti.

– U jesenjoj vegaticiji produžava se dužina vegatacije i branja, samim tim povećava se količina ubranih plodova.

– Ubrzava metabolizam i povećava se sadržaj aminokiselina, proteina, šecere, ulja, vitamina, minerala, a naročito antifriz proteina.

– Omogućava veći fotosintetički kapacitet, povećava se osmotski pritisak i unos vode i hrane kroz korenov sistem.

– Intezivnije je cvetanje.

– Plodovi su veći, teži, sjajniji, ukusniji, zbog čega se povećava kvalitet i prinos.

– U primeni na zemljište on snižava pH vrednost i utiče na smanjenje broja patogena u zemlji.

– Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.

– Jača korenov sistem kulturnih biljaka.

– Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima.

– Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Breskve tretirane EkoFreez-om

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Vreme za tretman EkoFreez-om dužina lista je 2 cm

EkoFreez je , organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez) , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru,šećernoj repi,šargarepi i ostalim krtolastim biljkama. EkoFreez -primenom 1 litre  sa 150 litara vode tj. 0,75% koncetracijom pospešuje fotosintezu biljaka na nižim temperaturama od standradnih. EkoFrrez je potrebno primeniti 3-4 dana pre pojave niski temperatura.  Primenjuje se u povrtarskoj proizvodnji, proizvodnji rasada i voćarstvu. EkoFreez je tečno organsko đubrivo tj. ima hranljive vrednnosti pa je njegova uloga dvostruka (zaštitna i htranljiva).  Primenom EkoFreez-a na plodonosne biljke u jesen smanjuje se opadanje lišća , a pupoljcima će se povećati otpornost na previsoke i preniske temperature. Primenom u početku vegetacije i tokom perioda stvaranja pupoljaka, cvetnja i razvoja plodova, povećava se otpornost biljke na povrede zbog kasnih proljećnih zahlađenja, a primena na kraju faze razvoja listova povećava otpornost od oštećenja uzrokovanih ranim jesenskim zahlađenjima. Svi enzimi i aminokiseline u biljku će ući putem stoma. U kratkom periodu enzimi podstiču biljku da proizvodi vlastite antifriz proteine = AFP i antifriz aminokiseline = AAA. To će pomoći biljci da se zaštiti od hladnoće i promrzlina. Unutar biljke se pojačava fotosinteza i osmotski pritisak. Đubrivo iz EkoFreez-a biljke će upotrebiti i pretvoriti u njoj potrebne molekule kao što su šećeri, vitamini, ulja i proteini. Efekat traje od 12 do 15 dana. Usled primene EkoFreez-a plodovi postaju teži ,veći,ukusniji i sjajni. Primenjuje se više puta tokom vegetacije u odnosu 1/150, preko lista sa minimalnom količinom vode, ali da se isprska sa svih strana. Primena preko zemljišta pozitivno utiče na razvoj korisnih mikroorganizama. Preporučena preimena : Folijarni tretman Prskati sa što finijom izmaglicom da se obezbedi najbolja moguća pokrivenost biljke. Prskati po lepom i sunčanom danu kada je temperatura u plasteniku minimum 12 oC ili na otvorenom min. 9 oC, u vremenu od 10 – 14 sati, ukoliko to nije moguće prskati tokom najtoplijeg dela dana .Veličina lista na biljci mora biti dužine bar 2 cm da bi preparat mogao da deluje.

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Jagode tretirane EkoFreez-om pored tretmana treba pokriti i agrotekstilom

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Šljivik tretiran EkoFreez preparatom

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj : Organska materija : 17%

Azot(N)………….. 3%

Kalijum (K) ……….4%

Bor (B)…………. 1.4%

Mangan (Mn)…… 0.5%

Cink (Zn) …………0.3%

 

—— P A Ž N J A —— Tretirati samo zdrave biljke. Prskati isključivo preventivno, bolesne, deformisane ili bilo kako oštećene biljke neće reagovati na preparat. Ukoliko su biljke doživele hladan šok EkoFreez neće delovati Efekat koji će EkoFreez prouzrokovati zavisi od vrste biljke, genetskom potencijalu, opštem stanju biljke, temperaturi, zemljištu, pristupačnom i dodatom đubrivu itd. Ne može svaka biljka da proizvede antifriz amino kiseline i proteine, a one koje mogu uz EkoFreez proizvešće ih još više i omogućiti biljci da lakše podnese hladnoću i smanji ili prođe bez oštećenja.

 

Preporučen plan tretiranja biljnih kultura……..(vidi dalje)

sep 12, 2010 by Ekopatent

ev

Efekti EkoVital

  • Zbog visokog sadržaja fulvo i huminskih kiselina preparat podstiče razvoj korisnih bakterija u zemljištu
  • Stimulise bakterije (azotofiksatori,fosforo-mineralizatori,…) čija aktivnost dovodi do bržeg razlaganja organske materije u zemljištu i stvaranje humusa.
  • Utiče na popravku kvaliteta istrošenih i zakišeljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva
  • Utiče na jačanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
  • Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
  • Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Pre osnovnog đubrenja u jesen strnjište sa svim žetvenim  ostacima na njivi tretirati sa 2 litre EkoVital preparatom na 1 ha. Preporuka je da se pored 2 litre EkoVitala u prskalicu doda još 5 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode i zatim poprskati njivu od 1 ha. Zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti  od meteo uslova.Preparat EkoVital ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utiče temperatura niža od 0° C. EkoVital podstiče aktivnost žemljišta i razlaganju biljnih ostataka i njegovo pretvaranje u humus.

Sadržaj :

Organska materija : 21%

Azot(N)……….. 10%

Fosfor (P) ……….1%

Kalijum (K)…….. 4%