sep 12, 2010 by Ekopatent

Efekti EkoFreez®EF

 

– Smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeđuje raniji i kvalitetniji prinos.

– Pojačava se usvajanje hrane i vode te povećava imunitet biljke i otpornost na bolesti.

– U jesenjoj vegataciji produžava se dužina vegatacije i branja, samim tim povećava se količina ubranih plodova.

– Ubrzava metabolizam i povećava se sadržaj aminokiselina, proteina, šecere, ulja, vitamina, minerala, a naročito antifriz proteina.

– Omogućava veći fotosintetički kapacitet, povećava se osmotski pritisak i unos vode i hrane kroz korenov sistem.

– Intezivnije je cvetanje.

– Plodovi su veći, teži, sjajniji, ukusniji, zbog čega se povećava kvalitet i prinos.

– U primeni na zemljište EkoFreez® snižava pH vrednost i utiče na smanjenje broja patogena u zemlji.

– Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.

– Jača korenov sistem kulturnih biljaka.

– Preparat EkoFreez® se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima.

– Proizvod se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta. EkoFreez® sadrži okvašivač (lepak) .

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Breskve tretirane EkoFreez-om

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Vreme za tretman EkoFreez-om dužina lista je minimalno 2 cm

EkoFreez® je  organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez), jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B), Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru, šećernoj repi, šargarepi i ostalim krtolastim biljkama. Primenom EkoFreez® u odnosu 1 litre  sa 150 litara vode tj. 0,75% rastvorom pospešuje se fotosinteza biljaka na nižim temperaturama od standradnih. EkoFreez®  je potrebno primeniti 3-4 dana pre pojave niski temperatura. Primenjuje se u povrtarskoj proizvodnji, proizvodnji rasada i voćarstvu. EkoFreez® je tečno organsko đubrivo tj. ima hranljive vrednosti pa je njegova uloga dvostruka (zaštitna i hranljiva).  Primenom EkoFreez® na plodonosnim biljkama u jesen smanjuje se opadanje lišća, a pupoljcima će se povećati otpornost na previsoke i preniske temperature. Primenom u početku vegetacije i tokom perioda stvaranja pupoljaka, cvetanja i razvoja plodova, povećava se otpornost biljke na povrede od kasnih prolećnih zahlađenja, a primena na kraju faze razvoja listova povećava otpornost od oštećenja uzrokovanih ranim jesenskim zahlađenjima. Svi enzimi i aminokiseline u biljku će ući putem stoma.

U kratkom periodu enzimi podstiču biljku da proizvodi vlastite antifriz proteine (AFP) i antifriz aminokiseline (AAA). To će pomoći biljci da se zaštiti od hladnoće i promrzlina. Unutar biljke se pojačava fotosinteza i osmotski pritisak. Đubrivo iz EkoFreez® biljke će upotrebiti i pretvoriti u njima potrebne molekule kao što su šećeri, vitamini, ulja i proteini. Efekat traje od 12 do 15 dana. Primenom EkoFreez® plodovi postaju teži, veći, ukusniji i sjajniji. Primenjuje se više puta tokom vegetacije u odnosu 1/150, preko lista sa minimalnom količinom vode, ali se savetuje prskanje obe strane lista. Primena preko zemljišta pozitivno utiče na razvoj korisnih mikroorganizama.

 

Preporučena primena : Folijarni tretman

 

Prskati sa što finijom izmaglicom da se obezbedi najbolja moguća pokrivenost biljke. Prskati po lepom i sunčanom danu kada je temperatura u plasteniku minimum 12° C ili na otvorenom min. 9° C, u vremenu od 10 – 14 sati, ukoliko to nije moguće prskati tokom najtoplijeg dela dana.

Veličina lista na biljci mora biti dužine bar 2 cm da bi preparat mogao da deluje.

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Jagode tretirane EkoFreez-om pored tretmana treba pokriti i agrotekstilom

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez

Šljivik tretiran EkoFreez preparatom

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj :

Organska materija : 17%

Azot(N)………….. 3%

Kalijum (K) ……….4%

Bor (B)…………. 1.4%

Mangan (Mn)…… 0.5%

Cink (Zn) …………0.3%

 

 

—— P A Ž N J A ——

Tretirati samo zdrave biljke. Prskati isključivo preventivno, a bolesne, deformisane ili na bilo koji način oštećene biljke ne tretirati, jer neće ragovati na tretman na odgovarajući način. Ukoliko su biljke doživele hladan šok EkoFreez® neće delovati. Efekat koji će EkoFreez® rezultovati zavisi od vrste biljke, genetskom potencijalu, opštem stanju biljke, temperaturi, zemljištu, pristupačnom i dodatom đubrivu i slično. Nije svaka biljna vrsta sposobna da proizvede antifriz amino kiseline i proteine, ali one koje mogu uz EkoFreez® proizvešće još više i omogućiti biljci da lakše podnese hladnoću, da smanji ili u potpunosti prođe bez oštećenja.

 

Preporučen plan tretiranja biljnih kultura (PDF)

 

 

+

Za dodatna pitanja, sugestije ili kritike – potražite nas na FB:

FaceBook – EkoPatent