ReHumator

RehumatorČvrsto organsko NP đubrivo sastava NP 2:4

Sastav:

N (org.)……..2

P2O5 ………..4

Org C (%)……15.6

C/N………7.4

Huminske aminokiseline …  5.5 %

——————————————————————————————————————————————————————————-

rasturivač

REHUMATOR ®  sadrži makrohranljive elemente, azot i fosfor u organskom obliku i huminske aminokiseline , što definiše njegovu primenu kao sredstva za revitalizaciju poljoprivrednih zemljišta, na kojima je usled dugotrajne upotrebe samo mineralnih đubriva došlo do smanjenja sadržaja organske materije. Smanjenje organske materije takođe može biti posledica odnošenja žetvenih ostataka sa njiva u cilju proizvodnje alternativne energije. Sve štetne posledice koje nastaju usled ovakvog gazdovanja zemljištem mogu se popraviti blagovremenom primenom organskih đubriva.

slika-1

 

 

 

 

 

 

 

REHUMATOR ® je namenjen za đubrenje različitih biljnih vrsta : ratarskih , povrtarskih , voćarskih i vinogradarskih vrsta , na različitim tipovima zemljišta, a naročito na zemljištima sa smanjenim sadržajem organske materije. Prema preporuci  đubrivo se primenjuje preko zemljišta jedanput godišnje u količini od 300 – 400 kg / ha i to u osnovnoj obradi ili predsetveno. Moguća je i kombinacija sa mineralnim đubrivima u zavisnosti od ciljanog prinosa .

 

 

REHUMATOR ® se može koristiti sa postojećom poljoprivrednom mehanizacijom sa kojom se inače razbacuju mineralna đubriva po obradivoj površini. Granule su dovoljno čvrste i nekrune se i nestvaraju prašinu u rasturivaču đubriva. U intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji  (povrtarska) REHUMATOR ® se može primenjivati posle svake gajene kulture a pre setve sledeće .

 

 

Šta je REHUMATOR ® ?

REHUMATOR ® je čvrsto organsko đubrivo namenjeno osnovnom đubrenju zemljišta. REHUMATOR ® sadrži visoko kvalitetne hranljive materije koje se biljkama odmah pristupačne te ih biljke brzo usvajaju i ugrađuju u svoju strukturu. Ovo osnovno đubrivo može da se primenjuje u svim vremenskim uslovima i potrebno ga je inkorporirati u zemljište u zonu korenovog sistema radi lakšeg usvajanja od same biljke.

—————————————————————————————————————————————-

Namena:

Đubrenje različitih poljoprivrednih kultura na različitim tipovima zemljišta a naročito na zemljištima sa smanjenim sadržajem organske materije.

 

Način primene :

Preko zemljišta po celoj površini ili u trake uz obaveznu inkorporaciju

 

Vreme primene :

REHUMATOR ® se primenjuje u osnovnoj obradi zemljišta ili predsetveno.