koren

sep 12, 2010 by Ekopatent

ev

Efekti EkoVital

  • Zbog visokog sadržaja fulvo i huminskih kiselina preparat podstiče razvoj korisnih bakterija u zemljištu
  • Stimulise bakterije (azotofiksatori,fosforo-mineralizatori,…) čija aktivnost dovodi do bržeg razlaganja organske materije u zemljištu i stvaranje humusa.
  • Utiče na popravku kvaliteta istrošenih i zakišeljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva
  • Utiče na jačanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
  • Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
  • Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Pre osnovnog đubrenja u jesen strnjište sa svim žetvenim  ostacima na njivi tretirati sa 2 litre EkoVital preparatom na 1 ha. Preporuka je da se pored 2 litre EkoVitala u prskalicu doda još 5 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode i zatim poprskati njivu od 1 ha. Zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti  od meteo uslova.Preparat EkoVital ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utiče temperatura niža od 0° C. EkoVital podstiče aktivnost žemljišta i razlaganju biljnih ostataka i njegovo pretvaranje u humus.

Sadržaj :

Organska materija : 21%

Azot(N)……….. 10%

Fosfor (P) ……….1%

Kalijum (K)…….. 4%

sep 12, 2010 by Ekopatent

eb1

EkoBooster 1

 Efekti EkoBooster 1

– Prema hemijskom sastavu, povećava ukupnu plodnost zemljišta i supstrata.
– Prilagođen je različitim pH vrednostima supstrata.
– Upotrebljiv je za uzgoj svih biljnih vresta.
– Obezbeđuje bolji prijem i ukorenjavanje biljaka.
– Veći je porast.
– Intezivnije je cvetanje.
– Povećava brzinu klijanja za 2-3x u odnosu na kontrolne biljke
– Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.
– Utiče na jačanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
– Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
– Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

Seme pšenice tretirano sa EkoBooster 1

Seme pšenice je tretirano sa EkoBooster1 preparatom, ukorenjavanje i bokorenje je veoma intezivno, Kać oktobar 2012

EkoBooster 1 ®je , organsko đjubrivo-biostimulator-bio regulator , preparat koji je namenjen obradi semena i jačanju korenovog sistema
tokom ukorenjavanja biljke. U sebi sadrži sve potrebne hranljive elemente za ranu fazu razvoja biljke. EkoBooster 1 ®obezbeđuje veoma brzi start semena jer u sebi sadrži sve potrebne hranljive materije za početnu fazu biljke – klijanje semena i ukorenjavanje. Jedinstvenim tehnoloskim postupkom kojim je proizveden preparat EkoBooster 1 ® čini ga posebnim . Preparat je organski i nije štetan po ljudsko zdravlje.Preparat nije napravljen na bazi svinjskog stajnjaka.

 

 

 

Seme kukuruza tretirano sa EkoBooster 1

Seme kukuruza koje je tretirano sa EkoBooster 1, duplo brže niče od ne tretiranog

Seme kukuruza tretirano sa EkoBooster 1

Seme sa manjom energijom klijanje koje je tretirano sa EkoBooster 1 sredstvom niče kao i seme sa maksimalnom energijom klijanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sadržaj :

Organska materija : 2.8%

Azot(N)……….. 14%

Fosfor (P) ……….2%

Kalijum (K)…….. 5%

 

 

Upotreba:

Pšenica i soja – Upotrebljava se rastvor 1:3, (1 litar EkoBooster 1 na 3 litre  vode). Dobijenu količinu pomešati sa 400 kg semena koje se tretira.

 

Ostale ratarske kulture – Koristiti pun koncentrat u razmeri 1 litra EkoBooster 1 na 100 kg semena koje se tretira.

 

Povrtarske kulture – Semenje koje se tretira potopiti maksimalno 20 minuta u rastvor EkoBooster 1 od 1%, Kod veoma sitnog semenja se može upotrebiti tehnika zalivanja sa rastvorom istog procenta.

Seme soje tretirano sa EkoBooster 1

Uradite probu klijavosti semena koje kupite, da proverite energiju klijanja

Preporučen plan tretiranja biljnih kultura……..(vidi dalje)