Ubrzano klijanje semena na niskim temperaturama

 

sep 10, 2010 by Ekopatent

EkoBooster1® je organsko sredstvo za naklijavanje semena biljaka i njihovo brzo ukorenjavanje u nepovoljnim vremenskim uslovima. EkoBooster1® u sebi poseduje dovoljne količine aminokiseline Giberelin (GA3) koja aktivira seme i na nižim temperaturama nego što je potrebno za nicanje.

U slučaju da promašite rokove setve, sa preparatom EkoBooster1®  možete potpuno neutralisati to vremensko zakašnjenje.

Folijarna prihrana biljaka

sep 10, 2010 by Ekopatent

EkoBooster2® je preparat koji se koristi za folijarno prihranjivanje biljaka. Osnovne hranljive materije azot, fosfor i kalijum kao i drugi mikroelementi, prisutni su u visokom procentu u obliku lako pristupačnih jedinjenja (helatni oblik).

 

EkoBooster2® ne zamenjuje upotrebu osnovnog đubrenja već predstavlja dopunu aminokiselina i fitohormona koji su neophodni za razvoj biljaka.

Stimulacija i reaktivacija zemljišta

sep 10, 2010 by Ekopatent

EkoVital® je preparat koji služi za aktiviranje i pospešivanje aktivnosti i razvoja korisnih bakterija koji se nalaze u zemlji. Bakterije prvenstveno imaju zadatak da razgrađuju organske materije i pospešuju rodnost tla.

 

Upotrebom EkoVital® proizvoda na prirodni način se obavlja obnova i ativacija mikroorganizama.

Organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreeze)

 

sep 10, 2010 by Ekopatent

EkoFreez® je organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreeze), jedinstven preparat na Srpskom trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B), Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru, šećernoj repi, šargarepi i ostalim krtolastim kulturama. Smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeđuje raniji i kvalitetniji prinos.

 

Pažnja!!! Preparat EkoFreez® se mora upotrebiti barem 24 sata pre hladnog talasa!